ابزار تست

ایستگاه تست دالیان
تست سختی
تست صدا و لرزش
فشار گیج
تست PT 
ایستگاه آزمایش Shenyang
آزمایشگاه Shijiazhuang
طیف سنج
تست دما
تشخیص عیب اولتراسونیک
طیف سنج XRF
اسکنر سه بعدی